SlovenskýEnglish

Zmluvy - Archív

Zmluvy do roku 2018

Zverejnené Názov a popis Dokument
Zmluvy 2018
16.03.2018 Zmluva o PNFP č.072BB130098 - Výstavba chodníka v Držkovciach  
16.03.2018 Zmluva o PNFP č.072BB130100 - Verejné oddychové plochy v Držkovciach  
06.11.2018 Zmluva o terminovanom úvere č.1221/2018/UZ  
07.11.2018 Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002502  
Zmluvy 2017
10.03.2017 Záložná zmluva MDaV SR  
22.09.2017 Támogatási szerződés  
28.09.2017 Támogatási szerződés Bethlen  
04.10.2017 Kúpna zmluva Lesy  
13.11.2017 Zmluva  o dielo obecný  rozhlas  
13.11.2017 Zmluva  o dielo obecný ZS  
Zmluvy 2016
27.02.2016 .Dohoda č. 7-2016-MPO  
27.02.2016  Protokol č. 8-2016-MPO  
27.02.2016  Protokol č. 13-2016-MPO  
25.03.2016  Kúpna zmluva - dodatok č.1  
06.04.2016  Zmluva o pripojení k IS DCOM  
07.04.2016  Zmluva o dielo  
07.04.2016  Zmluva o dielo - Tornstav s.r.o.  
21.07.2016 Zmluva o spolupráci-Ductus  
05.08.2016 Zmluva o združenej dodávke elektriny  
05.08.2016 Zmluva o združenej dodávke elektriny  
10.10.2016 Zmluva o dielo  
11.10.2016 Zmluva o dielo - oprava strechy  
24.10.2016 Zmluva o dielo - sanácia miest z nezákonne umiestneným odpadom  
18.11.2016 Kúpna zmluva DF real, s.r.o.  
24.11.2016 Zmluva č. 119818 08U03, envirofond  
09.12.2016 Zmluva č. 722016 poskytnutie auditorských služieb  
Zmluvy 2015
13.01.2015 Kúpna zmluva - PD Roštár sro.  
26.01.2015 Zmluva o dielo č. 1-2015  
01.07.2015 Zmluva o úvere zo ŠFRB  
13.07.2015 Zmluva o dielo č. 200415-MST-5  
09.10.2015 Nájomná zmluva  
15.10.2015 Záložná zmluva  
21.10.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie - technická vybavenosť  
21.10.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie - nájomné byty  
03.12.2015 Zmluva o dielo - Premier Consulting s.r.o  
04.12.2015 Zmluva o dielo č. 031215-MST-1-2  
05.12.2015 Zmluva o dielo č. VO 01/2015/Prj  
Zmluvy 2014
26.02.2014 Kúpna zmluva - PD Roštár sro.  
05.06.2014 Nájomná zmluva-Lesy SR š.p.  
01.07.2014 Kúpna zmluva - PD Roštár sro. - dodatok 1.  
10.10.2014 Zámer zámennej zmluvy  
15.11.2014 Zámenná zmluva  
Zmluvy
2013 Zmluvy 2013  
2012 Zmluvy 2012  
2011 Zmluvy 2011