SlovenskýEnglish

Školstvo

Materská škola

Riaditeľka: Lívia Valentová
Učiteľka: Mgr. Gabriela Hacsiová

Základná škola s VJM Držkovce
(Magyar Tannyelvű Alapiskola Deresk)

Riaditeľka: PaedDr. Edita Kordová
Učiteľky: Mgr. Judita  Bodonová, Mgr. Tímea  Farkašová,  Marta Korda  Karócz

Vychovávateľ:  Zoltán Üvegeš

Asistent: Ladislav Danko, Marianna Punková

Obec Držkovce leží v doline Východného Turca, severne od Tornale. Písomne sa spomína v roku 1243 v podobe Durusk. Vznikla na kráľovskej pôde. Vlastníkmi obce boli Ákosovci, neskôr Bebekovci a Csákyovci. Školská kronika je vedená od r.1958.

Národná škola slovenská bola v Držkovciach založená 1. septembra 1958. Do roku 1977 v škole vyučovanie bolo aj v slovenskom aj maďarskom jazyku a patrili do toho ročníky 1-5.

Od r. 1977 5. ročník bol odčlenený a žiaci dochádzajú na ZŠ v Gemerskej Vsi.

Vzdelanostnú úroveň v obci zabezpečuje základná škola, kde sa vyučuje prvý stupeň základného vzdelania. V dnešnom čase škola má 3 triedy, 29 žiakov a 5 pedagogických pracovníkov. Sú to spájané triedy zo spájanými ročníkmi. Detský kolektív je dobrý a  šikovný. Napriek tomu, že žiaci sú rómskeho pôvodu, a  27 je z nich z rodín , ktorí sú v hmotnej núdzi, výsledky sú dobré.