SlovenskýEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 22)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
RA -SNCA/20207634 Služby o vyhotovení a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať Odb.: OBEC DRŽKOVCE
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
Dodatok č.1 zmluva 242102 vytriedenie zložiek, zber preprava odpadov Odb.: OBEC DRŽKOVCE
Dod.: Brantner Gemer s.r.o
0 €
726+/CC/19-D6 VOP SP Odb.: OBEC DRŽKOVCE
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a. s.
0 €
726/CC/19-D6 Dodatok k úverovej zmluve Odb.: OBEC DRŽKOVCE
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a. s.
99 900 €
A č. 67/003/21 č.2 Dodatok- Zmluva o Municipálnom úvere č.2 Odb.: OBEC DRŽKOVCE
Dod.: Prima Banka Slovensko, a.s.
0 €
67/004/21 Dodatok- Zmluva o Municipálnom úvere č.2 Odb.: OBEC DRŽKOVCE
Dod.: Prima Banka Slovensko, a.s.
0 €
dodatok k zmluve o poskytnutí služby č. 122302 Komplexný a odplatný výkon odpadového hospodárstva Odb.: OBEC DRŽKOVCE
Dod.: Brantner Gemer s.r.o
0 €
OU DR 2023/091-001 Nájom poľnohospodárskych pozemkov Odb.: Peter Soboňa SHR
Dod.: OBEC DRŽKOVCE
42.20 €
O068/2023 Zabezpečenie sysgému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: OBEC DRŽKOVCE
Dod.: 1. Východolslovenská OZV , s.r.o
0 €
Zmluva č. 323 1055 Dotácia na materiálno technického vybavenia DHZO Odb.: OBEC DRŽKOVCE
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
Generované portálom Uradne.sk
1