SlovenskýEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 20)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
726+/CC/19-D6 VOP SP Odb.: OBEC DRŽKOVCE
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a. s.
0 €
726/CC/19-D6 Dodatok k úverovej zmluve Odb.: OBEC DRŽKOVCE
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a. s.
99 900 €
A č. 67/003/21 č.2 Dodatok- Zmluva o Municipálnom úvere č.2 Odb.: OBEC DRŽKOVCE
Dod.: Prima Banka Slovensko, a.s.
0 €
67/004/21 Dodatok- Zmluva o Municipálnom úvere č.2 Odb.: OBEC DRŽKOVCE
Dod.: Prima Banka Slovensko, a.s.
0 €
dodatok k zmluve o poskytnutí služby č. 122302 Komplexný a odplatný výkon odpadového hospodárstva Odb.: OBEC DRŽKOVCE
Dod.: Brantner Gemer s.r.o
0 €
OU DR 2023/091-001 Nájom poľnohospodárskych pozemkov Odb.: Peter Soboňa SHR
Dod.: OBEC DRŽKOVCE
42.20 €
O068/2023 Zabezpečenie sysgému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: OBEC DRŽKOVCE
Dod.: 1. Východolslovenská OZV , s.r.o
0 €
Zmluva č. 323 1055 Dotácia na materiálno technického vybavenia DHZO Odb.: OBEC DRŽKOVCE
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
Dodatok k úverovej zmluve č.726/CC/19-D5 Dodatok k úvere č.726/CC/19 Odb.: OBEC DRŽKOVCE
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a. s.
99 900 €
Dohoda23/30/054/525 podpora udržania pracovných návykov PUNP Odb.: OBEC DRŽKOVCE
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
3 079.80 €
2408914951 oistenie iného vozidla Odb.: OBEC DRŽKOVCE
Dod.: Generali Poisťovňa Bratislava
30 €
2408914887 Poistenie motorového vozidla IVECO DHZ Odb.: OBEC DRŽKOVCE
Dod.: Generali Poisťovňa Bratislava
250 €
8002506284 poistenie služobného auta Odb.: OBEC DRŽKOVCE
Dod.: UNIQA
116.40 €
KP/1/2023 kupa nehnuteľnosti Odb.: Magdaléna Kovácsová
Dod.: OBEC DRŽKOVCE
6 200 €
726/CC/19-D4 Dodatok k úvere č.726/CC/19 Odb.: OBEC DRŽKOVCE
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a. s.
99 900 €
A č. 67/004/21 Dodatok- Zmluva o Municipálnom úvere Odb.: OBEC DRŽKOVCE
Dod.: Prima Banka Slovensko, a.s.
0 €
A č. 67/003/21 Dodatok- Zmluva o Municipálnom úvere Odb.: OBEC DRŽKOVCE
Dod.: Prima Banka Slovensko, a.s.
0 €
KZ1/2022 kupa nehnuteľnosti Odb.: Božena Donová rod. Horváthová
Dod.: OBEC DRŽKOVCE
6 100 €
715/2022ODDDO Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022 Odb.: OBEC DRŽKOVCE
Dod.: Banskobystrický Samosprávny Kraj
2 500 €
726/CC/19-D3 Deň konečnej splatnosti úverového rámca Odb.: OBEC DRŽKOVCE
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a. s.
99 900 €
Generované portálom Uradne.sk
1