SlovenskýEnglish

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 23)
Názov Popis Dátum
Termín zberu sklad do zelených vriec Zber skla zo zelených vriec dňa 09.10.2024 22.05.2024
Príkaz prednostu OU Banská Bystrica vyhlásenie mimoriadnej situácie 22.04.2024
zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o spolupráci pri využívaní zberného dvora zmluva o spolupráci zberný dvor 22.04.2024
platná mailová adresa mailová adresa obecného úradu 25.03.2024
Certifikát Certifikát o množstve triedeného komunálneho odpadu 25.03.2024
Zbierka zákonov Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu 25.03.2024
Kalendár na triedenie odpadu Kalendár zberu 2024 plasty, kovové obaly papier, sklo 25.03.2024
Zbierka zákonov SR ročník 2024 Rozhodnutie predsedu NR o vyhlásení volieb prezidenta SR 11.01.2024
Zber harmonogram zberu - 28.12.2023
Harmonogram zberu TKO, PLASTY,SKLO, PAPIER, ELEKTRO - 28.12.2023
Generované portálom Uradne.sk