SlovenskýEnglish

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ÚVERY, BANKOVÉ ZÁRUKY A AKREDITÍVY SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A. S.