Obec Držkovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Archív zmlúv

2022

2021

2020

2019

do rok 2019

Zverejnené Názov a popis Dokument
Zmluvy 2019
20.03.2019 Zmluva o dielo  
Zmluvy 2018
16.03.2018 Zmluva o PNFP č.072BB130098 - Výstavba chodníka v Držkovciach  
16.03.2018 Zmluva o PNFP č.072BB130100 - Verejné oddychové plochy v Držkovciach  
06.11.2018 Zmluva o terminovanom úvere č.1221/2018/UZ  
07.11.2018 Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002502  
Objednávky 2018
26.04.2018 Objednávky január-február 2018  
11.10.2018 Objednávky august-september 2018  
07.01.2019 Objednávky  október - december 2018  
Faktúry 2018
26.04.2018 Faktúry január - marec 2018  
30.07.2018 Faktúry apríl - jún 2018  
11.10.2018 Faktúry júl  - september 2018  
07.01.2019 Faktúry október - december 2018  
Zmluvy 2017
10.03.2017 Záložná zmluva MDaV SR  
22.09.2017 Támogatási szerződés  
28.09.2017 Támogatási szerződés Bethlen  
04.10.2017 Kúpna zmluva Lesy  
13.11.2017 Zmluva  o dielo obecný  rozhlas  
13.11.2017 Zmluva  o dielo obecný ZS  
Objednávky 2017
17.04.2017 Kniha objednávok 1.Q.2017  
13.10.2017 Kniha objednávok 2.Q.2017  
10.01.2018 Kniha objednávok 4.Q.2017  
Faktúry 2017
17.04.2017 Faktúry 1.Q.2017  
06.06.2017 Záverečný účet obce 2016  
12.07.2017 Faktúry 2.Q.2017  
13.10.2017 Faktúry 3.Q.2017  
10.01.2018 Faktúry 4.Q.2017  
Zmluvy 2016
27.02.2016 .Dohoda č. 7-2016-MPO  
27.02.2016  Protokol č. 8-2016-MPO  
27.02.2016  Protokol č. 13-2016-MPO  
25.03.2016  Kúpna zmluva - dodatok č.1  
06.04.2016  Zmluva o pripojení k IS DCOM  
07.04.2016  Zmluva o dielo  
07.04.2016  Zmluva o dielo - Tornstav s.r.o.  
21.07.2016 Zmluva o spolupráci-Ductus  
05.08.2016 Zmluva o združenej dodávke elektriny  
05.08.2016 Zmluva o združenej dodávke elektriny  
10.10.2016 Zmluva o dielo  
11.10.2016 Zmluva o dielo - oprava strechy  
24.10.2016 Zmluva o dielo - sanácia miest z nezákonne umiestneným odpadom  
18.11.2016 Kúpna zmluva DF real, s.r.o.  
24.11.2016 Zmluva č. 119818 08U03, envirofond  
09.12.2016 Zmluva č. 722016 poskytnutie auditorských služieb  
Objednávky 2016
04.07.2016 Kniha objednávok 1.polrok -1str.  
04.07.2016 Kniha objednávok 1.polrok -2str.  
05.09.2016 Kniha objednávok júl - august 2016  
08.11.2016 Kniha objednávok september - október 2016  
04.01.2017 Kniha objednávok november-december 2016  
Faktúry 2016
06.02.2016 Kniha došlých faktúr za január 2016  
24.02.2016 Návrh rozpočtu na rok 2016  1   2  ,  
24.02.2016 Návrh rozpočtu na rok 2016-18  
19.04.2016 Kniha došlých faktúr za marec 2016  
20.05.2016 Kniha došlých faktúr za apríl 2016  
06.06.2016 Kniha došlých faktúr za máj 2016  
04.07.2016 Kniha došlých faktúr za jún 2016  
05.08.2016 Kniha došlých faktúr za júl,august  2016  
08.11.2016 Kniha došlých faktúr za september - október  2016  
04.01.2017 Kniha došlých faktúr za november-december  2016  
Zmluvy 2015
13.01.2015 Kúpna zmluva - PD Roštár sro.  
26.01.2015 Zmluva o dielo č. 1-2015  
01.07.2015 Zmluva o úvere zo ŠFRB  
13.07.2015 Zmluva o dielo č. 200415-MST-5  
09.10.2015 Nájomná zmluva  
15.10.2015 Záložná zmluva  
21.10.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie - technická vybavenosť  
21.10.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie - nájomné byty  
03.12.2015 Zmluva o dielo - Premier Consulting s.r.o  
04.12.2015 Zmluva o dielo č. 031215-MST-1-2  
05.12.2015 Zmluva o dielo č. VO 01/2015/Prj  
Faktúry 2015
13.12.2015 Faktúry za rok 2015  
03.01.2016 Faktúry za mesiac október 2015  
03.01.2016 Faktúry za mesiac november 2015  
03.01.2016 Faktúry za mesiac december 2015  
03.01.2016 Kniha došlých faktúr za december 2015  
Zmluvy 2014
26.02.2014 Kúpna zmluva - PD Roštár sro.  
05.06.2014 Nájomná zmluva-Lesy SR š.p.  
01.07.2014 Kúpna zmluva - PD Roštár sro. - dodatok 1.  
10.10.2014 Zámer zámennej zmluvy  
15.11.2014 Zámenná zmluva  
Zmluvy
2011 Zmluvy 2011  
2012 Zmluvy 2012  
2013 Zmluvy 2013  
Faktúry
2012 Faktúry 2012  
2013 Faktúry 2013